Back to top

Đến năm 2010, Việt Nam phấn đấu đạt mật độ từ 32 đến 42 máy/100 dân

Như tin đã đưa, ngày 07/02/2006, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 32/2006/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch phát triển viễn thông và Internet Việt Nam đến năm 2010. Quyết định đã đưa ra những định hướng cụ thể cho sự phát triển của viễn thông và Internet Việt Nam trong giai đoạn 2006-2010.

Theo đó, Chính phủ đã đặt ra mục tiêu là xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông có công nghệ hiện đại ngang tầm các nước trong khu vực, có độ bao phủ rộng khắp trên cả nước với dung lượng lớn, chất lượng cao, cung cấp đa dịch vụ và hoạt động có hiệu quả. Viễn thông và Internet trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có tỷ trọng đóng góp cho tăng trưởng GDP ngày càng tăng, tạo nhiều việc làm cho xã hội. Tốc độ tăng trưởng đạt 1,5 – 2 lần so với tốc độ tăng trưởng chung của nền kinh tế; đến năm 2010, tổng doanh thu dịch vụ viễn thông và Internet đạt khoảng 55.000 tỷ đồng (3,5 tỷ USD). Các dịch vụ viễn thông và Internet được cung cấp với chất lượng tốt, giá cước hợp lý; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho các hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin và truyền thông trong mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội; đẩy nhanh việc phổ cập viễn thôngvà Internet trên phạm vi cả nước, rút ngắn khoảng cách về sử dụng dịch vụ giữa các vùng, miền, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, đồng thời góp phần bảo đảm an ninh, quốc phòng.

Về chỉ tiêu phát triển dịch vụ, phấn đấu đến năm 2010, mật độ điện thoại đạt từ 32 đến 42 máy/100 dân (trong đó mật độ điện thoại cố định là 14 đến 16 máy/100 dân), mật độ thuê bao Internet đạt từ 8 đến 12 thuê bao/100 dân (trong đó có 30% là thuê bao băng rộng), tỷ lệ người sử dụng Internet đạt 25% đến 35% dân số. Đến 2010, bảo đảm 100% số xã có điểm truy nhập dịch vụ điện thoại công cộng, 70% số xã có điểm truy nhập Internet công cộng, 100% số huyện và hầu hết các xã trong các vùng kinh tế trọng điểm được cung cấp dịch vụ Internet băng rộng; bảo đảm 100% người sử dụng được truy nhập miễn phí đến các dịch vụ bắt buộc: thông tin cứu hoá, cấp cứu y tế, thông tin khẩn cấp về an ninh, trật tự xã hội.

Về chỉ tiêu phát triển mạng lưới, phấn đấu phát triển mạng viễn thông quốc gia có dung lượng lớn, có độ an toàn, độ tin cậy cao, kết nối được nhiều hướng trên cơ sở kết hợp các tuyến cáp quang biển, cáp quang trên đất liền và hệ thống thông tin vệ tinh; phát triển mạng cáp quang đến tất cả các huyện trong cả nước; mở rộng vùng phủ sóng thông tin di động đến tất cả các huyện trong cả nước, hầu hết các xã trong các vùng kinh tế trọng điểm và hầu hết các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ quan trọng; bảo đảm tất cả các Bộ, ngành, cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền cấp tỉnh và huyện được kết nối Internet băng rộng và kết nối với mạng diện rộng của Chính phủ, 100% viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và trung học phổ thông có kết nối để truy cập Internet băng rộng, trên 90% các trường trung học cơ sở, bệnh viện được kết nối Internet.

Để có thể thực hiện được mục tiêu và các chỉ tiêu trên, Quyết định cũng đã đưa ra các định hướng về phát triển thị trường, mạng lưới và dịch vụ. Cụ thể là tạo lập thị trường bình đẳng, lành mạnh, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp cùng hợp tác và phát triển, tạo điều kiện để các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, kinh doanh cung cấp dịch vụ viễn thông và Internet, các doanh nghiệp viễn thông và Internet Việt Nam khai thác có hiệu quả thị trường trong nước, tiến tới mở rộng kinh doanh, đầu tư ra thị trường nước ngoài. Đến năm 2010, thị phần của các doanh nghiệp khác ngoài Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đối với một số dịch vụ quan trọng như điện thoại quốc tế, thuê kênh, thông tin di động, Internet băng rộng đạt tỷ lệ 40 – 50%. Về phát triển mạng lưới, xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng mạng lưới viễn thông và Internet tiên tiến, hiện đại, hoạt động hiệu quả, an toàn và tin cậy, có độ bao phủ rộng khắp, đến vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đạo; từng bước chuyển sang triển khai mạng thế hệ sau (NGN) phù hợp với điều kiện cụ thể của từng doanh nghiệp; đẩy mạnh xây dựng mạng cáp quang đến xã ở khu vực nông thôn và phát triển mạng cáp quang đến cụm dân cư, các toà nhà lớn ở khu vực thành thị; nhanh chóng hoàn thiện mạng ngoại vi theo hướng tăng cường sử dụng cáp sợi quang và nâng cao tỷ lệ cáp ngầm dưới mặt đất để cải thiện chất lượng dịch vụ và mỹ quan đô thị; đẩy mạnh phát triển mạng truy nhập băng rộng và các mạng viễn thông di động, tiến tới hệ thống thông tin di động thế hệ thứ 3 và các thế hệ tiếp sau. Về phát triển dịch vụ, ưu tiên phát triển các dịch vụ mới phù hợp với xu hướng hội tụ công nghệ phát thanh, truyền hình, công nghệ thông tin và viễn thông và xu hướng hội tụ dịch vụ viễn thông cố định với viễn thông di động; chú trọng phát triển mạnh các dịch vụ di động, dịch vụ băng rộng, dịch vụ giá trị gia tăng; nhanh chóng triển khai các dịch vụ ứng dụng trên Internet; tạo điều kiện thuận lợi cho các dịch vụ truyền dẫn, phát sóng, dịch vụ thuê kênh, dịch vụ mạng riêng ảo (VPN) phát triển.

(Theo Vnpt.com.vn)