Back to top

Bổ nhiệm Phó Giám đốc Ban quản lý dự án các

Bổ nhiệm Phó Giám đốc Ban quản lý dự án các

công trình Bưu điện.

10/29/2013 2:55:19 PM

Ngày 5/10/2013, tại Hà Nội, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ.

 

 

TGĐ Phạm Anh Tuấn, PTGĐ Đinh Như Hạnh trao quyết định cho ông Nguyễn Duy Huyến 

 

Căn cứ Quyết định số 522/QĐ-BĐVN ngày 01/10/2013 của Tổng công ty, ông Nguyễn Duy Huyến, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Kế toán Thống kê tài chính Viễn Thông Bắc Giang, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam được bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình Bưu điện Tổng công ty.

 

Thời hạn bổ nhiệm là 36 tháng; quyết định có hiệu lực kể từ ngày 

 

Vnpost.vn