Back to top

Bổ nhiệm Giám đốc Bưu điện tỉnh An Giang 

Bổ nhiệm Giám đốc Bưu điện tỉnh An Giang 

11/13/2013 10:05:09 AM

Ngày 30/10/2013, tại Bưu điện tỉnh An Giang, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ. 

 

Bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang và ông Phạm Anh Tuấn, Tổng giám đốc Tổng công ty trao quyết định bổ nhiệm cho ông Mai Văn Tồn (đứng giữa).

Theo đó, ông Mai Văn Tồn, Phó Giám đốc phụ trách Bưu điện tỉnh được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Bưu điện tỉnh An Giang căn cứ quyết định số 546/QĐ-BĐVN, ngày 18/10/2013. 

Thời hạn bổ nhiệm là 3 năm (36 tháng), quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.