Back to top

Giới thiệu

CƠ CẤU TỔ CHỨC BƯU ĐIỆN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Tên đầy đủ: Bưu điện thành phố Hà Nội

Tên giao dịch Quốc tế: HANOI POST

Trụ sở: 75 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Văn phòng: 84-4 38254403 – Fax: 84-4 38243973

E-mail: hnpt@hn.vnn.vn

Website:www.buudienhanoi.com.vn

TÓM TẮT LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC BĐHN

 – Bưu Điện TP Hà Nội được thành lập theo quyết định số 547/QĐ-TCCB/HĐQT ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Tập Đoàn BCVT VN trên cơ sở chia táchBưu chính và Viễn thông từ Bưu Điện TP Hà Nội cũ, cơ cấu tổ chức gồm có 6 phòng chức năng ( Phòng TCCB – LĐ, Phòng KH – ĐT, Phòng THHC, Phòng KTTK-TC, Phòng KDBC,Phòng KDVTTH ) và 10 đơn vị trực thuộc ( 6 BĐ Trung tâm 1, 2, 3, 4, 5, 6; BĐ Huyện Sóc Sơn, BĐ Đông Anh,Từ Liêm và Trung tâm CPN).

– Tổng số lao động của BĐHN mới tại thời điểm  1/1/2008 là 1.327 người (lao động có HĐ từ 1 năm trở lên).

– Tháng 04/2008 BĐHN tiếp nhận lao động từ Công ty VPS  ( bao gồm văn phòng Công ty và 2 đơn vị thuộc VPS là Trung tâm VPS1 (nay là Trung tâmkhai thác, vận chuyển) và Xí nghiệp sửa chữa ôtô Bưu Điện) theo Quyết định số 100/QĐ-TCLĐ-HĐQT ngày 06/12/2007 của Hội đồng quản trị Tập đoàn BCVT VN,cùng lúc BĐHN tiếp nhận một bộ phận Chuyển tiền từ Công ty VPSC theo Quyết định số  656/QĐ-TCLĐ ngày 24 tháng 3 năm 2008.Tổng  số lao động tiếp nhận từ các đơn vị trên là 746 người. Theo Quyết định số 353/QĐ-TCCB/HĐQT ngày 09/09/2008 của Hội đồng quản trị Tập đoàn BCVT VN v/v phê duyệt phương án tổ chức quản lý khai thác mạng Bưu chính–PHBC trên địa bàn TP Hà Nội mới,Tháng 10/2008 BĐHN tiếp nhận toàn bộ nguồn lực từ Bưu Điện tỉnh Hà Tây cũ, 4 xã của HuyệnLương Sơn – Hoà Bình và Bưu Điện Huyện Mê Linh thuộc Tỉnh Vĩnh phúc với số lượng đơn vị tiếp nhận  thêm là 15 đơn vị và nâng tổng số lao động BĐHN lên 2.430 người. Như vậy đến nay cơ cấu tổ chức của Bưu Điện TP Hà Nội gồm: 07 phòng chức năng và 11 đơn vị trực thuộc như sau:07 Phòng chức năng bao gồm (Phòng Tổ chức – lao động, Phòng Kế hoạch – kinh doanh, Phòng Kế toán thống kê – tài chính, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ,Phòng tin học,Phòng Đầu tư) 11 đơn vị trực thuộc bao gồm (Bưu điện Trung tâm 1, 3, 4, 5, 6, 7,8,9,Trung tâm Khai thác vận chuyển, Trung tâm DataPost, Trường Bồi dưỡng kỹ thuật nghiệp vụ Bưu Điện.)