Back to top

“Push to Talk” tiện ích, nhanh chóng

Với 1 chiếc điện thoại di động trong tay bạn có thể liên lạc với mọi người như một máy bộ đàm, đó chính là dịch vụ gia tăng mới của mạng Vinaphone “Push to Talk”.   Push to Talk (PTT) là một hình thức liên lạc tương tự phương thức đàm thoại giữa các…

Read More

Đến năm 2010, Việt Nam phấn đấu đạt mật độ từ 32 đến 42 máy/100 dân

Như tin đã đưa, ngày 07/02/2006, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 32/2006/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch phát triển viễn thông và Internet Việt Nam đến năm 2010. Quyết định đã đưa ra những định hướng cụ thể cho sự phát triển của viễn thông và Internet Việt Nam trong giai đoạn…

Read More