Back to top

Dịch vụ chứng thực số của SwissPost.

Dịch vụ chứng thực số của SwissPost.

11/13/2013 10:19:47 AM

 Dịch vụ chứng thực số SuisseID của Dịch vụ bưu chính quốc gia của Thụy Sỹ, Swiss Post, đã bắt đầu được dùng trong các hoạt động giao dịch cổ phiếu trực tuyến.

Swiss Post đã ký kết hợp tác với công ty thương mại và ngân hàng trực tuyến Swissquote Bank SA về việc triển khai dịch vụ chứng thực số SuisseID.

 

 

Swissquote cung cấp cho khách hàng truy cập vào tất cả các sàn giao dịch chứng khoán hàng đầu thế giới, và hiện nay những khách hàng này có thể đăng ký để sử dụng SuisseID để xác nhận giao dịch của họ.

SuisseID sẽ cho phép hơn 200.000 khách hàng truy cập an toàn vào tài khoản ngân hàng, và cũng sẽ được sử dụng trong việc xác nhận các giao dịch. 

Swiss Post nói rằng khách hàng mới của họ là một trong những nhà cung cấp dịch vụ giao dịch trực tuyến lớn nhất của Thụy Sĩ.

SuisseID được phát triển bởi bộ phận Swiss Post Solutions của Swiss Post. Dịch vụ SuisseID cung cấp cho khách hàng một “chứng thực kỹ thuật số”, khách hàng có thể sử dụng nó thông qua một mã số PIN, để đăng nhập vào các website chính thức và ký các loại tài liệu số về pháp luật.

 

Theo ICTNews.vn